Start Dragarbrunn 10:3

Dragarbrunn 10:3

Fastigheten byggdes 1960-65 och inrymmer både kontorslokaler och bostäder.

Kvarteret ligger mitt i Uppsala city, omgärdat av shopping, saluhall, domkyrka, Uppsala universitet och Fyrisån.

Klostergatan 4

Uppsala

Lokaltyp: Köpcentrum

Kontakt

Bengt Forsberg 08-573 656 52 bengt.forsberg@skandiafastigheter.se