Start Jobba hos oss Träffa våra medarbetare

Liselotte Orest, projektchef

"En arbetsdag består av många olika aktiviteter"

Projektchef Skandia Fastigheter– Som projektchef är jag ett stöd när våra fastigheter ska utvecklas. Det kan vara allt från nyexploatering av hela områden, kompletteringsbebyggelse i befintliga kvarter, stora ombyggnadsprojekt eller lite mindre hyresgästanpassningar. Projektchefen är ansvarig för projektets genomförande, vilket innebär ansvar för ekonomi, tider, kvalitet och miljö, men projekten genomförs alltid i samarbete med övriga avdelningar inom Skandia Fastigheter. Mestadels arbetar jag med våra bostadsprojekt och en arbetsdag består av många olika aktiviteter för att driva projekten framåt.  Det kan vara möten med kommunen för att ta fram nya detaljplaner, bygg- och ekonomimöten eller upphandling av olika slag. Min avdelning är också med och driver en del interna utvecklingsprojekt. På Skandia Fastigheter har vi många olika typer av fastigheter och segment, med flera fastigheter som möjliga utvecklingsprojekt, säger Liselotte.

– Att arbetet är så varierat då jag får jobba med olika typer av fastigheter i olika skeden, samt alla trevliga medarbetare gör att jag tycker att det är väldigt kul att jobba på Skandia Fastigheter.