Start Grillning

Grillning

Vi vill påminna våra hyresgäster om att grilla på avsedd plats. Det är direkt olämpligt att grilla i direkt anslutning till husen eller lekplatserna p.g.a. brand- och olycksfallsrisk, men även med tanke på andra hyresgästers trivsel och hälsa.

Vi är medvetna om att grillplatsen ofta kan vara upptagen, men i närområdet, exempelvis vid idrottsplatsen finns gott om plats förutsatt att man har en egen grill.

För allas säkerhet och trevnad förväntar vi oss att detta respekteras och efterlevs av våra hyresgäster.

Med vänlig hälsning

Skandia Fastigheter AB
för Skandia Bostäder AB

David Olofsson