Start Skräp i källargångar och på vindar

Skräp i källargångar och på vindar

Allmänna utrymmen

På förekommen anledning vill vi göra alla uppmärksamma på att det inte är tillåtet att förvara något utanför lägenheten eller lägenhetsförrådet.

Allt som finns inom de allmänna utrymmena kommer att anses som skräp och bortforslas. Fortsättningsvis kommer vi även att om möjligt söka rätt på ägaren och debitera våra kostnader för bortforslingen.

Det är ett krav från Brandmyndigheten att de allmänna utrymmena i fastigheten alltid hålls helt fria från material som kan hindra framkomligheten eller börja brinna. Trapphuset är dessutom Räddningstjänstens väg för att hjälpa er vid en eventuell utryckning.

Som hyresgäst är ni enligt hyreslagen skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt uppträda så att grannar och den närmaste omgivningen inte störs.

Tack för att du hjälper till att hålla rent och snyggt i fastigheten!

Med vänlig hälsning

Skandia Fastigheter
Leif Nyman
Förvaltare
08-573 656 12