Start Grävningsarbeten utanför entrén på Södra Långgatan 25

Grävningsarbeten utanför entrén på Södra Långgatan 25

Inom 1-2 veckor, beroende på väder och vind, börjar vi med dräneringsarbeten utanför övre entrén till Södra Långgatan 25.

Entreprenör är Anders Forslunds Schakt & Entreprenad AB.

Arbetena beräknas pågå ungefär 1 vecka beroende på skadans omfattning.

Under tiden arbetena pågår kommer ni inte att kunna använda den stora entrén. Vi ber er att använda den nedre entrén i gatuplanet istället.