Start Hyran klar för 2017

Hyran klar för 2017

Nu har förhandlingarna om ny hyra med Hyresgästföreningen avslutats. För bostadslägenheterna i fastigheten Sicklaön på Furuvägen 1-11 samt Helgessons väg 1-3 har överenskommelse träffats om hyreshöjning 0,90 procent, att gälla från och med 1 januari 2017 tills vidare.

Höjningen gällande månaderna januari, februari, mars, april, maj och juni kommer att aviseras retroaktivt fördelat enligt följande:

  • Höjningen gällande januari och februari aviseras tillsammans med julihyran 2017
  • Höjningen gällande mars och april aviseras tillsammans med augustihyran 2017
  • Höjningen gällande maj och juni aviseras tillsammans med septemberhyran 2017