Start Åtgärder efter brand i Skogalundsklippan

Åtgärder efter brand i Skogalundsklippan

Vi har gjort en första skadebesiktning efter den brand som började i en lägenhet på översta plan i ett bostadshus i Skogalundsklippan den 22 april. Som nästa steg kommer vi att genomföra åtgärder i ett antal lägenheter, låta de drabbade delarna av byggnaden genomgå en röksanering och byta ut skadade delar av taket.

Inventera ditt förråd
Vi uppmanar alla som har förråd på vinden att inventera sina ägodelar och ta kontakt med sitt försäkringsbolag så fort som möjligt. Om förrådet inte drabbades direkt av branden finns det fortfarande risk för rökskador. Vår entreprenör Ocab kommer att genomföra sanerings- och återställningsarbetet på vinden. Det är möjligt att de tar kontakt med dig för att utreda eventuella skador.

Var försiktig på vinden 
Vindens bärande konstruktion har inte påverkats av branden. Däremot slog brandkåren upp ett antal mindre hål i golvet för att säkerställa att branden var helt släckt, så var försiktig när du besöker ditt vindsförråd.

Ett stort tack till de hyresgäster som mycket snabbt tog kontakt med räddningstjänst!

Om du har några frågor kring branden, skadebesiktningen eller det kommande saneringsarbetet är du varmt välkommen att kontakta oss på Skandia Fastigheter.

Jens Burman
Förvaltare
jens.burman@skandiafastigheter.se