Lämna ditt farliga avfall på den mobila miljöstationen

Du som bor i Nacka kommun har möjlighet att lämna farligt avfall och smått elavfall på flera upphämtningsplatser där den mobila miljöstationen stannar.