Start Viktigt att hålla fritt i trapphus

Viktigt att hålla fritt i trapphus

Bor du på Trädgårdsvägen 2? Då vill vi påminna om våra trivselregler i fastigheten. För fri framkomlighet och allas trygghet är det viktigt att trapphuset hålls rent från föremål.

Vi har fått in flera felanmälningar om pulkor som lämnas i allmänna utrymmen – dessa ska förvaras i lägenheten eller i det egna förrådet.

Det är inte tillåtet att ställa föremål som cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, tidningskassar eller andra ägodelar utanför lägenhetsdörren, i trapphuset eller i entrén. De hindrar städningen och utgör en brandfara, och dessa utrymmen måste enligt lag hållas fria från bråte som försvårar framkomligheten för exempelvis räddningstjänst.

Tack för att ni visar hänsyn till era grannar och respekterar våra trivselregler!