Start Geoteknisk undersökning 16-17 januari

Geoteknisk undersökning 16-17 januari

Den 16-17 januari denna vecka kommer vi att genomföra en geoteknisk undersökning nära din fastighet.

Undersökningen görs för att undersöka markens egenskaper inför den kommande byggnationen av två nya bostadshus. Vi tar hjälp av entreprenören Geotekniska byggnadsbyrån, som utför arbetet under följande tider:

Tisdag 16/1 kl. 08.00-17.00
Onsdag 17/1 kl. 08.00-17.00

Borren som används behöver kylas ned med vatten, vilket innebär att det kan stänka en del omkring arbetsområdet. Av den anledningen stänger vi av några av parkeringsplatserna på Furuvägen under arbetstiden.

Har du några frågor? Då är du välkommen att kontakta förvaltare Leif Nyman, 08-573 656 12 eller leif.nyman@skandiafastigheter.se

Här kan du läsa informationsbrev om vår kommande byggnation i Finntorp>>