Start Avstängning av varmvatten under cirka 20 minuter

Avstängning av varmvatten under cirka 20 minuter

Under perioden 9 juli-13 juli kommer vår fjärrvärmeleverantör, Stockholm Exergi AB, att byta utrustning i din fastighets fjärrvärmecentral. Vid ett tillfälle under bytet stänger de av fjärrvärmeleveransen i cirka 20 minuter. Du kan fortfarande använda vatten precis som vanligt, men det kommer inte att bli lika varmt under avbrottet.

Det är fjärrvärmecentralens flödesmätare, integreringsverk och kommunikationsutrustning som ska bytas. Det görs för att säkerställa att fjärrvärmecentralen har korrekt mätning enligt Fortums riktlinjer och den mätarlag som fastställer hur ofta utrustningen ska bytas.  

Har du några frågor?
Då är du varmt välkommen att kontakta oss, eller vända dig direkt till Stockholm Exergi AB på 0771-304394 eller stockhoilm.exergi@one-nordic.se.

Leif Nyman
Förvaltare
leif.nyman@skandiafastigheter.se
08-573 656 12