Start Eldningsförbud i och runt vår fastighet!

Eldningsförbud i och runt vår fastighet!

På grund av det varma vädret och brist på regn har Länsstyrelsen beslutat om utökat eldningsförbud i hela Uppsalas län.

Det utökade eldningsförbudet är totalt och omfattar ALL eldning, inklusive grillning på fastighetstomt och särskilt iordningställda grillplatser. Total fire ban throughout Uppsala County.

Vi uppmanar er även att inte kasta fimpar på marken.

Håll dig uppdaterad: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/privat.html

Tack för att du visar dina grannar hänsyn!

Med vänliga hälsningar

Skandia Fastigheter