Start Hyresreduktion för hyresgäster på Karl Gustavsgatan 37-47

Hyresreduktion för hyresgäster på Karl Gustavsgatan 37-47

Hösten 2017 påbörjade vi ett byggnationsprojekt för att omvandla tomma kontors- och verksamhetslokaler till 15 nya hyresrätter. Nu är bostäderna färdiga och inflyttning pågår. Samtliga hyresgäster som har varit boende på Karl Gustavsgatan 37-47 sedan innan 2018 kommer på nästa hyresavi att få en hyresreduktion för de störningar som byggnationen har orsakat.

Hyresreduktionen är som minst 500 kronor. För hyresgäster som har varit särskilt påverkade av störningar ges hyresreduktion med hänsyn till den praxis som gäller.

Har du lånat nyckel till daglägenheten på Karl Gustavsgatan 45?
Då ska du lämna tillbaka den i fastighetsexpeditionens nyckelinkast på Karl Gustavsgatan 47 (det vill säga från gårdsentrén). Lägg gärna nyckeln i ett kuvert markerat med ditt namn, så att vi vet vem som har återlämnat nyckeln.