Start Vi installerar nytt bredbandsnät

Vi installerar nytt bredbandsnät

Till följd av stor efterfrågan kommer vi att installera fiber i ditt bostadshus. Efter installationen ansluts din bostad till kommunikationsoperatören iTUX öppna bredbandsnät. Det innebär att du kommer att kunna beställa tjänster inom telefoni, TV och bredband från ett stort urval tjänsteleverantörer. Du kan också välja att behålla dina nuvarande tjänster. Vi påbörjar arbetet i juli och räknar med att vara färdiga under våren 2019.

Detta händer i juli-våren 2019

  • Under sommaren ansluter vi samtliga trapphus till ett nytt bredbandsnät över fiber.
    Vi behöver inte tillträde till din lägenhet eller ditt förråd, och du kan använda trapphuset precis som vanligt.
  • Vi ansluter fastigheten till bredbandsnätet. Det innebär att vi utför markarbeten utanför ditt bostadshus.
  • Vi installerar fiber och lägenhetsnät i varje enskild lägenhet. Det innebär att vi behöver tillträde till din lägenhet – preliminärt med start efter nyår 2019. 

Installationsarbetet utförs av vår entreprenör, Bäck installation. Eventuellt störande arbete kommer att utföras på vardagar mellan klockan 08.00-17.00. 

Du kan behålla dina nuvarande tjänster
Det befintliga kabel-tv-nätverket kommer inte att släckas ned, utan kommer att fortsätta fungera som vanligt. Därför kan du välja att behålla dina nuvarande tjänster – då behöver du inte göra någonting alls. Du kan också välja att kombinera tjänster, det vill säga att du till exempel beställer bredbandstjänster via det nya bredbandsnätet, samtidigt som du behåller dina TV-tjänster inom det befintliga nätverket.

Du väljer antal bredbandsuttag 
Vi kommer att installera ett litet modem i hallen. Vi kommer även att installera ett så kallat lägenhetsnät med ett uttag placerat i vardagsrummet, vilket gör det enklare att direkt koppla in en router eller TV. All utrustning installeras i alla lägenheter, men du väljer själv om du vill använda det andra uttaget eller inte.  

Hyreshöjning i samband med installation
Det nya bredbandsnätet över fiber är en modernisering av lägenheterna som vi installerar till följd av stor efterfrågan. Åtgärden medför, efter förhandling med Hyresgästföreningen, en hyreshöjning om 55 kronor per månad och lägenhet. Hyreshöjningen gäller för samtliga i huset, oavsett om man väljer att teckna tjänster i det nya bredbandsnätet eller inte. För de hyresgäster som väljer att lägga till det andra uttaget tillkommer en ytterligare hyreshöjning om 15 kronor per månad och lägenhet. Hyreshöjningen gäller från och med att installationen är klar och lägenheten är ansluten till det nya bredbandsnätet. Valfriheten i det öppna bredbandsnätet gör att du har möjlighet att teckna tjänster som sänker dina totalkostnader inom telefoni, TV och bredband.

Senast våren 2019 ansluts du till det nya bredbandsnätet
Det nya bredbandsnätet är ett öppet nät. Det betyder att du har stor valfrihet och kan välja mellan många olika tjänsteleverantörer och deras utbud inom telefoni, TV och bredband. Vi kommer att installera utrustning i form av en router i alla lägenheter, även hos dem som i dagsläget inte kommer att teckna några tjänster. På webbportalen skandiafastigheter.itux.se kan du redan nu läsa om tjänsteutbudet, och senast i april kommer du att vara ansluten. Om du har några frågor om tjänsteutbudet i det öppna bredbandsnätet är du varmt välkommen att vända dig till kommunikationsoperatören iTUX.

iTUX kundtjänst
info@itux.se
0771-40 70 77

Med vänliga hälsningar,
Skandia Fastigheter

Förvaltare      
Måns Klaesson    
031-734 35 71    
E-post: Mans.Klaesson@skandiafastigheter.se