Start Bättre belysning i ditt bostadshus

Bättre belysning i ditt bostadshus

För att skapa en mer välplanerad belysning, med effektiv energianvändning, planerar vi att under våren och sommaren modernisera belysningen i ditt bostadshus. Det ska ge ökad trygghet och trivsel med mindre belastning på miljön.

Som ett första steg har vi, tillsammans med en ljusdesigner, genomfört en undersökning och tittat på olika belysningsalternativ. Nu planerar vi flera åtgärder – på vissa ställen kommer vi att uppgradera den existerande belysningen. Och på vissa ställen kommer vi även att montera ny belysning som lyser upp fasaden, entréer, gatorna längs med fastigheten och in mot gården. Mer information kommer löpande under arbetets gång.