Start Färdiga hyresförhandlingar för 2018

Färdiga hyresförhandlingar för 2018

RCB Fastighetsutveckling och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om 2018 års hyra. Från och med 1 januari 2018 gäller ny hyra, vilket innebär en retroaktiv hyreshöjning. Den retroaktiva kostnaden kommer att fördelas på hyresavierna för juli, augusti och september.

Vilken hyra som just du får framgår på din hyresavi. Skillnaden i kostnad beror dels på din nuvarande hyra och dels på olika kvalitetsaspekter som exempelvis bostadens läge, fastighetens standard och förvaltningskvaliten.

RCB Fastighetsutveckling och Hyresgästnämnden har kommit överens om att vid nästa förhandling göra större ansträngningar för att bli färdiga innan årsskiftet. Vi beklagar att hyreshöjningen för tiden mellan 1 januari-30 juni är retroaktiv.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Lena Carlsson, förvaltningsadministratör. Du når henne på lena.carlsson@skandiafastigheter.se.