Färdiga hyresförhandlingar för 2018

Diligentia

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om 2018-års hyra. Från och med 1 januari 2018 gäller ny hyra. Vilken hyra som just du får framgår på din hyresavi.