Start Vi installerar nytt bredbandsnät Älvsborg

Vi installerar nytt bredbandsnät

Stengetsgatan 2-24, Tigerstigen 1-29: Till följd av stor efterfrågan installerar vi på Skandia Fastigheter fiber i ditt bostadshus. Efter installationen ansluts din bostad till kommunikationsoperatören iTUX öppna bredbandsnät. Det innebär att du kommer att kunna beställa tjänster inom telefoni, TV och bredband från ett stort urval tjänsteleverantörer. Du kan också välja att behålla dina nuvarande tjänster. Vi påbörjade arbetet i maj och räknar med att vara färdiga i januari 2019.

Vi behöver tillträde till din lägenhet
Just nu utför vi markarbeten utanför din fastighet och ansluter samtliga trapphus till det nya bredbandsnätet. Snart ska vi utföra installation av fiber och lägenhetsnät i varje enskild lägenhet, och därför kommer vi att behöva tillträde till din lägenhet. Observera att vi utför installationer i samtliga lägenheter. Detta gäller alltså oavsett om du ska använda de nya tjänsterna, eller om du väljer att behålla dina nuvarande tjänster.

Du kommer att bli kontaktad av Bäck Installation
Bäck Installation kommer att ta kontakt med dig i god tid innan installationen med mer information om tidpunkt och om vad installationen innebär.

Hyreshöjning i samband med installation
Det nya bredbandsnätet över fiber är en modernisering av lägenheterna som vi installerar till följd av stor efterfrågan. Åtgärden medför, efter förhandling med Hyresgästföreningen, en hyreshöjning om 55 kronor per månad och lägenhet. Hyreshöjningen gäller för samtliga i huset, oavsett om man väljer att teckna tjänster i det nya bredbandsnätet eller inte. För de hyresgäster som väljer att lägga till det andra uttaget tillkommer en ytterligare hyreshöjning om 15 kronor per månad och lägenhet. Hyreshöjningen gäller från och med att installationen är klar och lägenheten är ansluten till det nya bredbandsnätet. Valfriheten i det öppna bredbandsnätet gör att du har möjlighet att teckna tjänster som sänker dina totalkostnader inom telefoni, TV och bredband.

Vill du teckna tjänster i det öppna bredbandsnätet?
På skandiafastigheter.itux.se hittar du mer information om vad ett öppet bredbandsnät innebär. Där kan du även hitta alla tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster inom telefoni, TV och bredband, jämföra priser och lägga beställningar. Om du har några frågor kring en viss tjänst vänder du dig direkt till leverantören – kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan.

Har du några frågor?
Om du har några frågor eller funderingar kring byggnationen, installationen eller det nya bredbandsnätet är du varmt välkommen att kontakta oss på Skandia Fastigheter. För frågor kring tjänsteutbudet i det öppna bredbandsnätet kan du också kontakta iTUX kundtjänst: info@itux.se, 0771-40 70 77

Med vänliga hälsningar,
Skandia Fastigheter

Förvaltare
Nina Lundgren
Tel: 031-734 35 73
E-post: nina.lundgren@skandiafastigheter.se