Start Vi installerar nytt bredbandsnät Stampen

Vi installerar nytt bredbandsnät

Stampgatan 3, 40, 46, Baldersgatan 3, 6-10, Folkungagatan 8-12: Till följd av stor efterfrågan installerar vi på Skandia Fastigheter fiber i ditt bostadshus. Efter installationen ansluts din bostad till kommunikationsoperatören iTUX öppna bredbandsnät. Det innebär att du kommer att kunna beställa tjänster inom telefoni, TV och bredband från ett stort urval tjänsteleverantörer. Du kan också välja att behålla dina nuvarande tjänster. Vi påbörjar arbetet vecka 2, 2019 och räknar med att vara färdiga i slutet av mars.

Installation i lägenheter med start vecka 2, 2019
På grund av försenade leveranser och andra oförutsedda händelser har vi varit tvungna att senarelägga vår installation av fiber och lägenhetsnät i din lägenhet. Vi kommer att påbörja installationsarbetet med start vecka 2, 2019 och räknar med att vara färdiga i samtliga lägenheter i din fastighet i slutet av mars.

Vi behöver tillträde till din lägenhet
Vi har tidigare utfört markarbeten utanför din fastighet och anslutit samtliga trapphus till det nya bredbandsnätet. För att utföra installation av fiber och lägenhetsnät i varje enskild lägenhet behöver vi tillträde till varje enskild lägenhet. Observera att vi utför installationer i samtliga lägenheter. Detta gäller alltså oavsett om du ska använda de nya tjänsterna, eller om du väljer att behålla dina nuvarande tjänster.

Du kommer att bli kontaktad av Bäck Installation
Bäck Installation är vår entreprenör i arbetet med installationen av det nya bredbandsnätet. De kommer att ta kontakt med dig i god tid innan installationen med mer information om tidpunkt och om vad installationen innebär.

Vill du teckna tjänster i det öppna bredbandsnätet?
På skandiafastigheter.itux.se hittar du mer information om vad ett öppet bredbandsnät innebär. Där kan du även hitta alla tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster inom telefoni, TV och bredband, jämföra priser och lägga beställningar. Om du har några frågor kring en viss tjänst vänder du dig direkt till leverantören – kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan.

Har du några frågor?
Om du har några frågor eller funderingar kring byggnationen, installationen eller det nya bredbandsnätet är du varmt välkommen att kontakta oss på Skandia Fastigheter. För frågor kring tjänsteutbudet i det öppna bredbandsnätet kan du också kontakta iTUX kundtjänst:

info@itux.se
0771-40 70 77

Med vänliga hälsningar,
Skandia Fastigheter

Förvaltare
Nina Lundgren
Tel: 031-734 35 73
E-post: nina.lundgren@skandiafastigheter.se