För nöjdare hyresgäster 2019

Diligentia

Vi vill ta tillfället i akt att tacka för att du väljer att hyra en lägenhet av Skandia Fastigheter. Ett litet extra tack vill vi rikta till alla er som deltog och svarade på frågor i förra årets nöjd kund-undersökning.

Till följd av den genomförda undersökningen har vi tillsammans med våra entreprenörerer (fastighetsskötare och städare m.fl.) analyserat de inkomna svaren och identifierat en rad olika aktiviteter för att förbättra våra tjänster och vår produkt.

Till exempel så rör dessa aktiviteter allt från enklare administrativa justeringar till omfattande investeringar av olika slag.

Vår ambition är att under året, kontinuerligt och på ett mycket tydligt vis, informera om vad och varför vi gör vissa saker. Så var uppmärksam på trapphusinformation eller artiklar i Mitt Kvarter om vad som händer i just ditt område.

Vi ser fram emot 2019 och finns för dig.

Med vänliga hälsningar
Skandia Fastigheter AB

David Olofsson