Vi installerar nytt bredbandsnät

Diligentia

Till följd av stor efterfrågan installerar vi på Skandia Fastigheter fiber i ditt bostadshus. Efter installationen ansluts din bostad till kommunikationsoperatören iTUX öppna bredbandsnät. Det innebär att du kommer att kunna beställa tjänster inom telefoni, TV och bredband från ett stort urval tjänsteleverantörer. Du kan också välja att behålla dina nuvarande tjänster. Vi påbörjar arbetet i mars/april och räknar med att vara färdiga i slutet av maj.

Installation i lägenheter med start i mars/april
På grund av försenade leveranser och andra oförutsedda händelser har vi varit tvungna att senarelägga vår installation av fiber och lägenhetsnät i din lägenhet. Vi kommer att påbörja installationsarbetet med start i mars/april och räknar med att vara färdiga i samtliga lägenheter i din fastighet i slutet av maj.

Vi behöver tillträde till din lägenhet
Just nu utför vi markarbeten utanför din fastighet och ansluter samtliga trapphus till det nya bredbandsnätet. Snart ska vi utföra installation av fiber och lägenhetsnät i varje enskild lägenhet, och därför kommer vi att behöva tillträde till din lägenhet. Observera att vi utför installationer i samtliga lägenheter. Detta gäller alltså oavsett om du ska använda de nya tjänsterna, eller om du väljer att behålla dina nuvarande tjänster.

Informationsmöte
Vi kommer ha ett informationsmöte med representanter från iTUX och Bäck Installation under slutet av februari där ni får information och kan ställa frågor. Information om tid och plats kommer att sättas upp i trapphusen.

Du kommer att bli kontaktad av Bäck Installation
Bäck Installation kommer att ta kontakt med dig ca 1 vecka innan installationen med mer information om tidpunkt och om vad installationen innebär.

Vill du teckna tjänster i det öppna bredbandsnätet?
På skandiafastigheter.itux.se hittar du mer information om vad ett öppet bredbandsnät innebär. Där kan du även hitta alla tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster inom telefoni, TV och bredband, jämföra priser och lägga beställningar. Om du har några frågor kring en viss tjänst vänder du dig direkt till leverantören – kontaktuppgifterna hittar du på hemsidan.

Har du några frågor?
Om du har några frågor eller funderingar kring byggnationen, installationen eller det nya bredbandsnätet är du varmt välkommen att kontakta oss på Skandia Fastigheter. För frågor kring tjänsteutbudet i det öppna bredbandsnätet kan du också kontakta iTUX kundtjänst:info@itux.se, 0771-40 70 77

Med vänliga hälsningar,

Förvaltare
Måns Klaesson
Tel: 031-734 35 71
E-post: mans.klaesson@skandiafastigheter.se