Start 2019 Mars Information till våra hyresgäster på Våmmedalsvägen 34-166

Information till våra hyresgäster på Våmmedalsvägen 34-166

Renoveringsinformation: I början av året var renoveringen av Våmmedalsvägen 158-166 klar. Vi bytte stammar, renoverade badrum och gjorde en hel del arbeten utvändigt både på huset och i marken. Nu kommer vi fortsätta den utvärderingen som vi påbörjat för att se vilka möjligheter vi har att genomföra renoveringar i övriga hus.

Det vi kan säga idag är att vi inte kan genomföra renoveringen på samma sätt i de kommande husen. Vi måste hitta en mer effektiv renoveringsprocess.

Den samrådsprocess som vi inledde under hösten 2017 med en grupp av er hyresgäster pågick fram till våren 2018. Då var åtgärder i lägenheterna och fastighetens allmänna utrymmen framtagna och det återstod att förhandla om hyrorna som skulle gälla efter renoveringen. Förhandlingen med Hyresgästföreningen om nya hyror pågick fram till slutet av november och var en lång och utdragen process. Ett stort tack till er som deltog i samrådsgruppen med idéer och synpunkter.

Då vi måste utvärdera och se över åtgärder, möjlighet att genomföra renovering och vi måste gå ett steg längre vad gäller miljö och energi för att bättre kunna möta framtidens behov så kommer det inte ske någon fortsatt renovering inom den närmaste tiden. Parallellt med detta fortsätter planerna med nyproduktion och förtätning i området.

Även stora delar av våra befintliga parkeringsytor och parkeringshuset kommer inom en överskådlig framtid att behöva renovering. Det innebär att vi inte hyr ut några nya p-platser eller garage då dessa måste vara tillgängliga för kommande arbeten. Vi återkommer med ny uppdaterad information så snart vi har någon.

Med vänliga hälsningar
Skandia Fastigheter

David Olofsson, marknadsområdeschef