Störningsjouren: 0411-64450

Skulle det behövas finns vår störningsjour tillgänglig och har möjlighet att skicka väktare vid påringning. Tel 0411-64450.