2007-04-25

- Nu bygger vi om och nytt i Sundbyberg!

Diligentia - Sveriges mest engagerade fastighetsbolag - engagerar sig extra mycket i Sundbyberg just nu. Här planeras nya kontor, butiksytor och bostäder nära kommunikationer och service, mittemellan centrum och Bällstaån. Inflyttningsstart till hösten 2008.

På Esplanaden 1-5 och Allén 6 i Sundbyberg har Diligentia en industrifastighet från trettiotalet avsedd för kabelproduktion (därav kvarterets namn, Kabeln). Idag är det främst produktions- och kontorsytor i husen, men nu planeras en total ombyggnad och två extra våningar ska byggas på. Uppskattningsvis blir det cirka 3000 kvm butiker i bottenplan och därutöver 15000 kvm moderna arbetsplatser.

- Ljus och rymd är våra ledord i projektet, säger Sten Jansson, marknadsområdeschef på Diligentia. Vi har bland annat planerat en ljusgård i husets kärna, som ska ge extra ljusa kontor. Dessutom ska vi öppna upp en ny och generös huvudentré från Esplanaden. För att binda samman alla våningsplan lägger vi ett centralt trapphus i anslutning till entrén och det nya atriet. I bottenvåningen vill vi bygga snygga butikslokaler med varierande storlek och karaktär.

För mer information, kontakta:
Sten Jansson, marknadsområdeschef,
08-788 38 42, sten.jansson@diligentia.se