2010-04-20

2009 ett ljust Diligentiaår

Diligentias övergripande uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare, så det gäller att generera en hög avkastning från bolagets alla fastigheter inom segmenten kontor, köpcentrum och bostäder. 

Varje år deltar Diligentia i SFI, som är en förkortning av Svenskt Fastighetsindex. Det är ett mått som anger utvecklingen på den svenska fastighetsmarknaden och på ett konkret sätt visar hur Diligentias avkastning ser ut i förhållande till andra fasighetsbolag.  

Under 2009 blev totalavkastningen för branschen som helhet 1,3 procent, inklusive transaktioner och projekt. Motsvarande siffra för Diligentias del blev enastående, nämligen 8,2 procent i totalavkastning.  

- Det här är resultatet av en framgångsrik förvaltning och ett fastighetsinnehav som haft en mycket god utveckling under året, säger Per Uhlén, Diligentias vd.

Även sett i ett längre perspektiv har SFI-resultatet sett mycket bra ut för Diligentias del. Under de fyra år som det ”nya” Diligentia agerat på marknaden har bolaget haft en avkastning på 1,9 procentenheter över SFI-snittet.

- För ett år sedan såg både vi och våra kollegor i branschen en tuff marknad framför oss. Men för branschen blev året bättre än förväntat och för Diligentia helt lysande, avslutar Uhlén.

För mer detaljerad information
Ta del av Diligentias årsöversikt och årsredovisning på sidan med finansiell information genom att klicka här.