2009-10-21

300 lägenheter i Solna sålda och frånträdda

Diligentia sålde den 20 oktober 300 lägenheter och 20 kontors- och/eller lagerlokaler med adress Kyrkbacken 1-37 och 2-26 i Solna till en bostadsrättsförening för 382 miljoner kronor.

Fastigheterna Sunnan 10, 11 och 13, samtliga i fyra plan, byggdes 1973. Sammanlagt innehåller de 23 000 kvm, varav 22 000 kvm bostäder.

För ytterligare information, kontakta
Frederik Henry, projektledare på Diligentias transaktionsenhet, 08-7881236.
Sven-Åke Persson, Fastighetschef för Diligentias bostäder, 087882739.