2009-05-14

Axel Brändström ny i Diligentias styrelse

Diligentia välkomnar nu en ny ledamot: Axel Brändström, som är chef för Riskallokering inom Skandia Livs enhet för investeringsstrategi, med en bred erfarenhet av kapitalförvaltning.

Skandia Liv har idag tio procent av sina tillgångar placerade i fastigheter via Diligentia. Med sin bakgrund har den nye styrelseledamoten mycket god förståelse för hur Diligentia fungerar som tillgång i förhållande till Skandia Livs övriga investeringar.

- Jag ser mycket fram emot att vara med och utforma strategin för ett av Sveriges ledande fastighetsbolag, avslutar Axel Brändström.

För ytterligare information
Kontakta Katarina Noré, Kommunikationschef, 073-944 7204.