2012-05-07

Commerce i nytt pilotprojekt för Miljöbyggnad

Sweden Green Building Council (SGBC) kommer att genomföra ett pilotprojekt för miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad för handelslokaler och Commerce i Skövde är bland de första som kommer att delta.

Miljöbyggnad baseras, enkelt beskrivet, på svenska byggregler och byggpraxis. Förutom att systemet är enkelt och kostnadseffektivt, är det också väldigt effektfullt när det gäller att minska byggnaders negativa miljöpåverkan. I Miljöbyggnad mäts aspekter som energianvändning, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Byggnadens certifiering betygsätts med graderingen Guld, Silver eller Brons.

Intresset för detta certifieringssystem gällande just handelslokaler har varit stort i Sverige. SGBC har därför arbetat med att anpassa och utforma nya bedömningskriterier. Remissversionen är nu klar och ska bland annat testas på vårt Köpcentrum Commerce i Skövde. Vi önskar Commerce ett stort lycka till!

Läs mer om projektet och Miljöbyggnad för handelslokaler.

Har du frågor kring pilotprojektet, kontakta:
Bengt Wånggren, VD SGBC ´
Catarina Warfvinge, Teknik. och utbildningschef SGBC

Har du frågor kring Diligentias miljö- och hållbarhetsarbete, kontakta:
Helena Lundborg, Chef Miljösamordning och Verksamhetsutveckling