2009-04-22

Diligentia ansluter till Sveby kring energifrågor

Via programmet Sveby, som Diligentia medverkar i, vill fastighetsbranschen skapa en samsyn för att klara Boverkets funktionskrav på energihushållning och underbygga ett smidigt samarbete.

Bygg- och fastighetsbranschen har nu tillsammans arbetat fram Sveby-programmet - "Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader". Byggherrar och entreprenörer har hittat ett gemensamt synsätt på hur verifiering och uppföljning av energianvändningen ska ske. Diligentia deltar aktivt i Sveby-programmet, både i styrgruppen och i olika arbetsgrupper.

- I och med Sveby blir det lättare för oss byggherrar att beskriva och följa upp våra krav, säger Diligentias ansvarige för installationer och energiteknik, Lars Pellmark. Det är mycket intressant att medverka i såväl styrgruppen som i arbetsgrupper, som ju består av representanter från hela branschen.

För ytterligare information, kontakta
Lars Pellmark, Ansvarig för installationer och energiteknik, 08-788 33 08.

Mer om Sveby samt inbjudan till release-party för Sveby-programmet finns på Fastighetsägarnas hemsida: www.fastighetsägarna.se