2010-04-12

Diligentia bygger en ny stadsdel i Malmös Västra Hamnen

Från och med april 2010 genomför Diligentia en omfattande utveckling av kvarteret Bilen 7 i Malmös Västra Hamnen. I nära samarbete med Malmö Stad kommer den 100 000 kvm stora fastigheten intill Turning Torso under cirka tio år att förvandlas till en levande och inspirerande stadsdel med kontor, bostäder och handel.

Startskottet för den omfattande nydaningen av Västra hamnen går nu i dagarna, i och med att Malmömässan flyttar ut. Det första kontorshuset ska stå klart för inflyttning redan under 2012-2013. 100 000 kvm markyta med absolut toppläge ska bebyggas med en stor andel helt nya kontor, ungefär 700 lägenheter kompletterat med handel, service och restauranger.

- Det är otroligt spännande att få vara med och utveckla den här fastigheten, som är en av Malmös största och har enorm potential med sin närhet till havet, centrum och Turning Torso. Tanken är att allt ska finnas nära till hands i den nya stadsdelen, såväl boende som arbete och handel. Vi har ett nära samarbete med Malmö Stad för att projektet och området ska utvecklas på bästa sätt. Vi kommer bland annat att genomföra byggnationerna etappvis eftersom vi lägger stor vikt vid att skapa ett attraktivt område över tiden, säger Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef för Diligentia i Malmö.

Bland de byggnader som planeras för kvarteret Bilen märks bland annat en hög glasbyggnad med säregen arkitektur som kommer att ge området en distinkt profil. I övrigt blir bebyggelsen av ett modernt snitt som stämmer väl överens med den i övriga Västra hamnen och som dessutom går i takt med det nya och framtida Malmö.

- Parallellt med att utvecklingsprojektet drar igång för vi diskussioner med ett antal stora aktörer som är intresserade av att hyra lokaler för verksamheter inom en mängd olika branscher, berättar Andreas Ivarsson vidare. Vi vill komma i kontakt med företag som värdesätter möjligheten att vara med och påverka både utformningen av lokalernas läge och egenskaper. 

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef, andreas.ivarsson@diligentia.se, 040-20 63 41.