2011-11-28

Diligentia bygger första ”masthuset” efter nyår

Diligentia har nu tagit beslut om att påbörja uppbyggnaden av det första kontorshuset i den nya, miljöklassade stadsmiljön Masthusen i Malmö. Byggstart planeras till början av 2012 och första inflyttning beräknas ske under hösten 2013.

Masthusens första etapp kommer att ligga i anslutning till ICA Maxi och ett nytt, levande stadsdelstorg. Kontorshuset innefattar cirka 6 000 kvm kontorslokaler samt 1 800 kvm service och butiker fördelade på sex våningar.

- Det känns fantastiskt att få påbörja uppbyggnaden av vår nya stadsmiljö på riktigt. Våra förväntningar på byggnaden, och Masthusen i övrigt, är högt ställda – vi för redan långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella hyresgäster, säger Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Malmö på Diligentia.

Det är inte bara Masthusen som stadsmiljö som kommer att få en gedigen miljöprägel. Även de individuella byggnaderna kommer att få separata klassningar enligt det internationella miljöklassningssystemet BREEAM Commercial, som är ett av de mest omfattande systemen på marknaden.


För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Malmö, Diligentia
andreas.ivarsson@diligentia.se, 040-20 63 41

Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, Diligentia
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10

Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, Diligentia
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90

 

Bild: Kanozi Arkitekter