2012-10-25

Diligentia bygger nya hyresrätter i centrala Göteborg

I egenskap av samhällsbyggare vill vi vara med och möta den stora efterfrågan på bostäder i Göteborg. I dag har vi 2000 hyresrätter här i Göteborgsområdet. Om allt går som vi vill har vi ökat vårt utbud av bostäder i Göteborg med flera hundra på några års sikt, säger Per Sundequist, marknadsområdeschef för Diligentias bostäder i Göteborg.

Om två år räknar Diligentia med att alla hyresgästerna fått flytta in i de nya vindslägenheter man nu bygger ovanpå befintliga byggnader i bostadsområdet på Carl Grimbergsgatan, i bostadsområdet Annedal, i centrala Göteborg. I första etappen handlar det om 32 moderna hyresrätter.

- Vi arbetar intensivt med att hitta ytterligare förtätningsmöjligheter i vårt befintliga bestånd. Vi ser det som en av våra uppgifter i Göteborg och regionen, att kunna vara med och möta efterfrågan på hyresrätter i bra lägen. Vi börjar bygga nu och räknar med en kontinuerlig nyproduktion under kommande år, berättar Sundequist vidare.

- Annedalsprojektet är bara början på Diligentias expansion av bostäder, hoppas Sundequist. Vi har lämnat in ytterligare förslag på förtätningsmöjligheter i centrala delar till Stadsbyggnadskontoret, och totalt pratar vi om flera hundra nya bostäder som skulle kunna tillskapas i både centrala delar av stan och i Mölndal, avslutar han.

Hållbarhetsklassning enligt Miljöbyggnad
Diligentia hållbarhetsklassar alla sina om- och nybyggnationer oavsett om det gäller bostäder, kontor, köpcentrum eller samhällsfastigheter. Målsättningen är att hyreslägenheterna i Annedal ska hållbarhetsklassas enligt Miljöbyggnad. Då bedöms områdena energi, innemiljö, byggnadsmaterial och särskilda miljökrav.

Alla lägenheter erbjuds via offentliga köer
Alla Diligentias lediga lägenheter förmedlas via kösystem som är öppna för alla. I Göteborg är det Boplats Göteborg som gäller: http://www.boplatsgbg.se/.

För mer information kontakta:
Per Sundequist, Marknadsområdeschef Bostäder, 073-032 24 41.
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, 070-590 8442.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, 073-944 72 04

Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder