2012-09-11

Diligentia bygger ut Scandic Rubinen på Avenyn

Diligentias hotellfastighet med Scandic Rubinen som hyresgäst byggs nu ut med 5 600 kvm. Därmed tillfogas Scandic ca 100 nya dubbelrum och får då totalt 300 rum. Som kronan på verket får hotellet en ny takbar, utökade konferensytor, ett nytt gym och en ny lobby. Hela Rubinens interiör kommer att uppgraderas och bli toppmodern och av högsta kvalitet. 

- Idag tecknar vi ett nytt tioårigt hyresavtal med Scandic, berättar Bo Jansson, Diligentias chef för Köpcentrum och Bostäder. Det kommande utvecklingsprojektet kommer vi att genomföra i ett nära samarbete, vilket båda parter ser fram emot! 

Tidsmässigt finns detaljplan och bygglov på plats. Den huskropp som ska inrymma ca 100 nya rum ska stå klar sommaren 2014. 

För Scandic är utbyggnaden och renoveringen välkommet i processen att differentiera och positionera kedjans sex hotell i Göteborg. 

- Göteborg är en mycket viktig destination för oss och det känns väldigt bra att både öka antalet rum på Scandic Rubinen och att fräscha upp publika ytor och konferens. Läget på Avenyn är perfekt, både för att bo och för att äta och umgås i restaurangen och baren, säger Joakim Nilsson, Sverigechef Scandic. 

Scandic Rubinen ska bli Miljöbyggnad Silver-klassat
Som en del i en stor hållbarhetssatsning miljöcertifierar Diligentia alla sina omfattande ny-, till- och ombyggnader. Man letar ständigt efter nya, innovativa metoder som kan ge miljöförtjänster och effektivisera våra fastigheter och områden. Därmed vill man också bidra till en mer miljövänlig norm i branschen och i samhället i stort. 

- Parallellt med fastighetsutvecklingen av Scandic Rubinen genomför vi också en process för att certifiera hotellbyggnaden som en Miljöbyggnad Silver, berättar Peter Landqvist, Centrumchef. Miljöbyggnad är ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material och vi har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. 

- Det är mycket glädjande att Diligentia satsar på en certifiering av byggnaden. Det går hand i hand med Scandics ambitiösa hållbarhetsarbete vad gäller driften av hotellet, avslutar Joakim Nilsson.

För mer information kontakta:
Peter Landqvist, Centrumchef, peter.landqvist@diligentia.se, 073-032 24 41.
Joakim Nilsson, Sverigechef Scandic, joakim.nilsson@scandichotels.com, 0709-73 51 71.
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, bo.jansson@diligentia.se, 070-590 8442.