2012-06-15

Diligentia förvärvar "Läkarhuset Ellenbogen" i centrala Malmö

Diligentia satsar vidare i Malmö. Man förvärvar nu, för 88 mkr, fastigheten Ellenbogen 38, som i folkmun kallas ”Läkarhuset Ellenbogen”. Det handlar om 5 500 kvm i sex våningar, belägna några minuters promenad från Malmö Centralstation.

Hyresgästen, synergieffekterna och det optimala kommunikationsläget är några av de aspekter som gjorde att valet föll på Ellenbogen 38.

- Genom detta köp får vi ett stort sammanhängande kvarter tillsammans med vår egen befintliga Ellenbogen 37 om ca 15 000 kvm, som ligger precis intill nyförvärvet, berättar Markus Pfister, Diligentias fastighetschef för Kontor. Fastigheten, som vi förvärvar av Vasakronan, ligger strategiskt helt rätt för oss, och att vi sedan tidigare äger grannen ger oss goda synergieffekter.

Diligentias uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil avkastning till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. För närvarande investerar man mycket i befintliga fastigheter och utvecklar i just Malmö den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen. Parallellt med utvecklingsprojekten tittar man också på andra möjligheter att göra goda affärer.

- Hyresgäst i vårt nyförvärv är Sveriges största privata vårdföretag, Praktikertjänst, berättar Pfister vidare. Praktikertjänst är en av våra största hyresgäster också i Stockholm, på Odenplan, vilket innebär att vi har god kunskap kring den verksamhet de bedriver och kraven som ställs lokalerna de verkar i. Nu ser vi fram emot att utveckla relationen med dem ytterligare.

På Diligentia ser man också utvecklingsmöjligheter i det stora kvarter som omgärdas av Djäknegatan, Baltzarsgatan och Snapperupsgatan i form av tillkommande byggrätter.

- Malmö har under det senaste decenniet gjort en resa och gått från industristad till kunskapsstad, och vi tror stenhårt på regionen, säger Markus Pfister. Med bland annat vårt utvecklingsprojekt Masthusen i Västra Hamnen, det stora kvarteret Ellenbogen, konserthusfastigheten med Quality hotel, gymnasieskolan Procivitas och Malmö högskolas lokaler vid kanalen vill vi ta en aktiv del i utvecklingen av Malmö, avslutar Pfister.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö, andreas.ivarsson@diligentia.se; 073-830 63 41.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, markus.pfister@diligentia.se, 070-298 38 99.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.

 

Bild: Vasakronan. Fotograf: Gustav Kaiser.