2011-01-12

Diligentia först i Sverige med miljöklassad ombyggnad

Diligentias kontorsfastighet Kabeln 5 i Sundbyberg har som första ombyggnadsprojekt i Sverige klassats enligt det svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad.

Den före detta kabelfabriken började renoveras 2008 och under våren 2010 flyttade de första hyresgästerna in i de upprustade lokalerna. För att uppnå betyget "silver" har entreprenören varit särskilt noggrann med dokumentation av de material och ämnen som använts och byggts in. Dessutom har det bland annat satsats på värmereducerande och ljudisolerande fönster, samt ett nytt ventilationssystem med värmeåtervinning.

Det högsta betyget, "guld", kunde inte uppnås då byggnaden är k-märkt vilket begränsar möjligheterna till tilläggsisolering i fasaden.

- Att miljöklassa byggnader gör att vi kan systematisera vårt arbetssätt kring miljöfrågor och garantera fastigheternas miljöprestanda. Dessutom blir det lättare för våra nuvarande och potentiella hyresgäster att överblicka och relatera till vårt miljöarbete. Inom Diligentia jobbar vi med flera olika miljöklassningssystem och att valet den här gången föll på Miljöklassad Byggnad beror till stor del på att de har utformade kravnivåer för ombyggnadsprojekt, säger Sven Orefelt, Chef Projekt och Teknik på Diligentia.

Om Miljöklassad Byggnad
Miljöklassningssystemet är ett verktyg och ett hjälpmedel för fastighetsägare i att spara energi, pengar och klimatet samt även hyresgästernas hälsa. Inom samtliga områden finns ett flertal indikatorer som kan få betygen brons, silver eller guld. Exempel på indikatorer är energianvändning, energislag, ljud, fukt, dagsljus samt en kartläggning av farliga ämnen och en dokumentation och verifiering av de byggvaror som byggs in.

För mer information kontakta:
Sven Orefelt, Chef Projekt och Teknik, Diligentia
sven.orefelt@diligentia.se, 08-573 655 43