2009-09-06

Diligentia har framtiden i sikte med Future Lab

För att säkerställa ett framtidssäkert erbjudande till kontorshyresgäster jobbar Diligentia i ett tvärvetenskapligt projekt som man valt att kalla Future Lab.

- För att framtidssäkra våra fastigheter behöver vi veta och förstå vilka krav som kommer att ställas när det gäller kontorslokaler framöver, säger Jonas Hurtigh Grabe, projektledare med framtiden för ögonen.

Diligentia, som ägs av Skandia Liv, har långsiktighet inbyggd i generna. Företagets uppdrag är att leverera avkastning till moderbolagets 1,2 miljoner försäkringstagare. Ett led i detta är att förutspå arbetssätt samt behov och trender vad gäller kontorslokaler i närtid och framtid. Hur kommer kontorsmedarbetare att jobba om 20 år? Vilka lägen blir attraktiva? Vilka planlösningar kommer man att föredra? Vilken typ av lokaler blir hetast? Dessa är några av de frågor Diligentia Future Lab arbetar med.

- Det är svårt att uppbringa ett kontor som passar precis alla, men det gäller att hitta en balans där medarbetarna trivs så bra som möjligt, berättar Jonas Hurtigh Grabe. Säkert är i alla fall att morgondagens arbetsplatser kommer att behöva vara mer flexibla enligt devisen "anywhere, anytime", och detta ska vi som fastighetsbolag kunna leva upp till.

För ytterligare information om Diligentia Future Lab,

Kontakta Jonas Hurtigh Grabe, 070-3321861.