2009-06-23

Diligentia hyr ut kontor till Apotekens Service AB på Ringvägen 100

Diligentia kan meddela att avtal har tecknats med Apotekens Service AB för lokaler på Ringvägen 100 i Stockholm.

Totalt kommer de att hyra 787 kvm kontor och inflyttning kommer att ske direkt efter sommaren.

Apotekens Service AB är ett nybildat bolag som efter omregleringen av apoteksmarknaden kommer att vara en länk mellan hälso- och sjukvården och apoteksaktörerna (se www.apotekensservice.se).

I och med denna uthyrning återstår endast 546 kvm kvar att hyra i denna tidigare projektfastighet om 10 000 kvm.

För ytterligare information
Kontakta Helena Ekman, Uthyrningschef, 070 318 42 49.