2012-09-10

Diligentia köper äldreboende i Ale utanför Göteborg

Diligentia förvärvar ett nybyggt äldreboende i Ale kommun utanför Göteborg av Skanska.  Byggnaden innefattar 40 lägenheter med tillhörande servicelokaler och är uthyrd till Ale kommun genom ett 20-årigt hyresavtal. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöklassningssystemet LEED med ambitionen att erhålla nivån guld.

- Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare med kontor, köpcentrum och bostäder huvudsakligen i Sveriges storstäder. Med detta förvärv ökar vårt fokus på fastigheter inom social infrastruktur, eller som vi uttrycker det; Samhällsfastigheter, säger Åke Pettersson, Diligentias chef för Affärsutveckling.

Förvärvet avser fastigheten Nödinge 38:49 som har en uthyrningsbar area om cirka 3 650 kvadratmeter och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 98 MKR.

För mer information kontakta:
Per Olstedt, Affärsutveckling, per.olstedt@diligentia.se, 070-282 39 22.
Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling, ake.pettersson@diligentia.se, 070-573 82 80.