2012-12-03

Diligentia köper fastighet i Uppsala

Diligentia har nu förvärvat en fastighet, som innehåller bland annat ett LSS-boende, med Uppsala kommun som hyresgäst.

Diligentia har fastigheter som gör skillnad, och som förbättrar tillvaron för vår befolkning. Den fastighet som nu förvärvas av Besqab AB är 1 200 kvadratmeter, byggdes 2010 och inrymmer bostäder och ett LSS-boende med Uppsala kommun som hyresgäst. Förvärvet kompletterar Diligentias befintliga bestånd i Uppsala med bostäder och kommersiella fastigheter, som bland annat innefattar S:t Per-gallerian i centrum.

- Att vi redan har ett bestånd i Uppsala och en duktig förvaltning på plats innebär fördelar både för oss och våra nya hyresgäster, säger Åke Pettersson, Diligentias chef för Affärsutveckling.

För mer information kontakta:
Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling,
ake.pettersson@diligentia.se, 08-573 655 61.
Per Olstedt, Affärsutveckling,
per.olstedt@diligentia.se, 08-573 655 71.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.