2013-01-22

Diligentia köper skolfastighet i Nacka

Diligentia förvärvar ytterligare en samhällsfastighet i Nacka. Hyresgäst är Pysslingen AB, som bedriver verksamhet inom för- och grundskola. Byggnaderna är uppförda 2007 respektive 2012 och inrymmer moderna lokaler som är upplåtna till Pysslingen genom ett 20-årigt hyresavtal. 

- Vi tror på Nacka, som är en framåtblickande och expansiv kommun i ett bra läge, säger Åke Pettersson, Diligentias chef för Affärsutveckling. Vi har redan en skicklig organisation på plats som förvaltar 1 100 hyresrätter i Finntorp, Skogalundsklippan, Eknäs och Björknäsområdet samt äldreboendet Lillängen, säger Åke Pettersson. Vår nya samhällsfastighet blir ett mycket bra komplement till detta.

Fastigheten förvärvas från Sveafastigheter Fond II och avser Tollare 1:334, med en uthyrningsbar area om cirka 6 500 kvadratmeter.

Diligentias satsning inom Samhällsfastigheter avser byggnader inom social infrastruktur som förbättrar tillvaron för vår befolkning. Sedan tidigare äger, förvaltar och utvecklar Diligentia kontor, bostäder och köpcentrum i Sveriges storstadsregioner.

För mer information kontakta:
Per Olstedt, Affärsutveckling, per.olstedt@diligentia.se, 070-282 39 22.
Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling, ake.pettersson@diligentia.se, 070-573 82 80.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 073-944 72 04