2007-01-10

Diligentia kundanpassar i Göteborg

Under ett antal år har Diligentia kundanpassat och byggt om sitt kvarter Heden 22:10, som ligger på anrika Sten Sturegatan vid Heden i Göteborg. Största hyresgästerna i huset, ursprungligen från 1974, är nu Skandia och Länsrätten.
Den första ombyggnadsetappen pågick under 2004, och resulterade bland annat i att traditionella fönster byttes ut mot en glasfasad i hela byggnadens höjd och att Skandia fick en ny, egen, entré.

Nästa etapp började i oktober 2005 för att stå klar nu i slutet av 2006. Även här öppnades fasaden upp och ersattes av glas. Länsrätten fick liksom Skandia en egen entré. Dessutom har man byggt på två våningar helt i glas på husets högra del, vilket bidrog till en bättre symetri och ett modernare intryck.

Helt nya tekniska installationer, nytt luftsystem samt nya övervakningsrutiner blev grädden på moset.

Även Diligentias medarbetare sitter i fastigheten, och flyttade vid årsskiftet in i en ombyggd motionshall med plats för Göteborgskontorets femton medarbetare.