2007-10-04

Diligentia minskar koldioxidutsläppen

Utsläppen av koldioxid från Diligentias fastigheter ska minskas betydligt. Genom att ersätta oljeuppvärmning med fjärrvärme, och traditionella kylmaskiner med fjärrkyla, minskar utsläppen i ett första steg med drygt 2500 ton årligen. Energibesparingar beräknas minska utsläppen ytterligare, med 40 ton per år de närmaste fem åren.

Diligentia och Fortum Värme har gemensamma ambitioner att bidra till ett uthålligare samhälle genom en miljövänlig energiförsörjning och effektiv energianvändning. I praktiken innebär detta att uppvärmning som i dag sker med olja i egna pannor byts ut mot fjärrvärme från Fortum, och att traditionella kylmaskiner byts mot miljövänlig fjärrkyla.

- Klimatfrågan är viktig för oss. Att byta till uthållig energiförsörjning är ett första steg. På längre sikt vill vi höja vår energikompetens och jobba långsiktigt med energieffektivseringar för att spara både miljö och pengar. Det är viktigt för vår konkurrenskraft, säger Magnus Nordberg på Diligentia.

Energibesparingarna väntas minska utsläppen av koldioxid med cirka 40 ton årligen. Det sker genom utbildning och genom att förbättra driften av Diligentias anläggningar. Utsläppen kommer att minska ytterligare genom att Fortum Värme, som i dag har 75 procent förnybara bränslen i sin produktion, kommer att göra omfattande investeringar i en långsiktig och uthållig energiproduktion de närmaste tre åren.

- Det är precis så här vi vill samarbeta med våra kunder, säger Forum Värmes affärsansvarige Ola Axelsson. Vi kan bidra med miljömässigt riktig energiförsörjning, samtidigt som vi långsiktigt hjälper kunderna att spara på både pengar och miljö genom vår kompetens på energiområdet.

För mer information, kontakta:
Magnus Nordberg, Projekt och Teknik, Diligentia AB, tel 08-788 21 85, e-mail magnus.nordberg@diligentia.se

Ola Axelsson, affärsansvarig Fortum Värme, tel 070-344 53 08, e-mail ola.axelsson@fortum.com