2013-05-13

Diligentia och Attendo skapar nytt äldreboende i Masthusen

Med ett 15 år långt hyresavtal ska Attendo bedriva ett äldreboende på 3 800 m2 i det nya kvarteret. Granne med Attendos äldreboende blir Frösunda Omsorg med ett LSS-boende på 600 kvm. Tillsammans kommer de båda att ge den hållbara stadsdelen en samhällsbärande funktion.

- Vi är en långsiktig samhällsbyggare, och ser fram emot att Attendo, som är ett av Nordens ledande vård- och omsorgsföretag, adderar en helt ny verksamhet till Masthusen, säger Andreas Ivarsson, Diligentias marknadsområdeschef för Malmöbeståndet.

- Vi planerar ett äldreboende med 57 lägenheter för målgruppen 55 och uppåt. Att bedriva verksamhet i Nordens första miljöklassade stadsdel enligt BREEAM Communities ser vi fram emot, säger Marcus Larsson, verksamhetschef på Attendo.

Diligentia äger, utvecklar och förvaltar både kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter. Masthusen är ett Diligentia i miniatyr:

- Nu har vi både kontorsabetsplatser, en av Malmös bästa livsmedelsbutiker, Systembolaget, apotek, en skola, äldreboende, LSS-boende och restauranger i Masthusen. En blandad stad, helt enkelt, säger Andreas Ivarsson. Vi för parallellt diskussioner med ytterligare hyresgäster kring de kontor och ytor för handel och service vi både har och kommer att bygga.  

FAKTA: Miljöcertifieringen BREEAM
Hela Masthusen, inklusive det nya huset, ska klassas enligt BREEAM, ett miljöklassningssystem som idag har använts för att klassa över 110 000 byggnader, världen över. Fördelen är att man strukturerat arbetar med alla hålbarhetsaspekter redan i planeringsstadiet av fastigheter.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö, andreas.ivarsson@diligentia.se; 073-830 63 41.
Marcus Larsson, Verksamhetschef Attendo, marcus.larsson@attendo.se, 070-876 44 37.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, markus.pfister@diligentia.se, 070-298 38 99.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.


http://www.masthusen.se/