2007-12-04

Diligentia och AxFast genomför bytesaffär

Diligentia och AxFast har genomfört en bytesaffär. Diligentia förvärvar fastigheten Valdemar Atterdag 18 i Halmstad och AxFast övertar fastigheten Färgaren 24 i Lund.
Valdemar Atterdag 18 är en butiksfastighet i centrala Halmstad. Den uthyrbara arean är cirka 7 400 kvm exklusive garage med bland annat Åhléns och AxFood som hyresgäster. På sikt planerar Diligentia att bygga om fastigheten till en Citygalleria.

Fastigheten Färgaren 24 ligger i centrala Lund och har en uthyrbar area om cirka 4 000 kvm exklusive garage. Fastigheten gränsar till AxFasts fastighet Färgaren 25. AxFast planerar en större ombyggnad av fastigheterna, varvid andelen butikslokaler utökas väsentligt.
 
För mer information, kontakta:

Diligentia
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum
Tel: 08-788 23 11
Terese Filipsson, Analys & Transaktioner
Tel: 08-788 46 41

AxFast AB
Erik Lindvall, VD
Tel: 08-752 53 22
Stefan Norell, Ekonomichef
Tel: 08-788 46 41