2010-09-27

Diligentia omorganiserar för ökad samordning och mer fokus på affärsutveckling

Från och med den 1 oktober 2010 genomförs några förändringar i Diligentias ledningsgrupp. Ansvaret för bolagets Marknadsområden fördelas på två Fastighetschefer och under hösten kommer en ny Chef för Affärsutveckling att rekryteras. Dessutom kommer Chefen för HR-frågor, Kerstin Flodström, att ingå i ledningsgruppen.

Till Fastighetschef för samtliga Marknadsområden inom Kontor i Sverige har Markus Pfister (tidigare Chef Kontor Stockholm och Malmö) utsetts. Till Fastighetschef för Marknadsområden inom Köpcentrum och Bostäder har Bo Jansson (tidigare Chef Köpcentrum) utsetts. Genom att fördela ansvaret för Diligentias Marknadsområden på två tjänster hoppas vi kunna uppnå en ökad samordning i bolagsgemensamma frågor inom Bostäder, Kontor och Köpcentrum.

- Ambitionen är att Diligentias ledning ska arbeta närmare våra Marknadsområden och att vi därigenom skapar bästa möjliga förutsättningar för dessa att göra goda affärer. Jag ser också en potential för Diligentia till ökad samordning i bolagsgemensamma frågor som till exempel uthyrning, miljö, inköp, medarbetare, förvaltning och drift, säger Anders Kupsu, vd för Diligentia.

En ytterligare ambition i omorganisationen är ökat fokus på affärsutveckling och särskilt nya projekt och segment. Som ett första steg i detta kommer Sven-Åke Persson, tidigare fastighetschef för Bostäder, att fokusera helt på nya affärsmöjligheter inom bostäder. Under hösten 2010 kommer dessutom en ny tjänst, Chef Affärsutveckling, att tillsättas och ingå i ledningsgruppen.


För mer information kontakta:
Anders Kupsu, vd, Diligentia
anders.kupsu@diligentia.se, 08-573 655 01