2009-05-07

Diligentia sålde lägenheter till bostadsrättsförening

Diligentia har sålt de två fastigheterna Västan 1 och Västan 2, som ligger i Bergshamra utanför Stockholm, till en nybildad bostadsrättsförening. För 140 miljoner kronor sålde man totalt 8 250 kvadratmeter.

- 7 600 av de sålda kvadratmetrarna utgörs av 117 lägenheter, som igår tillträddes av den nya ägaren, säger Sven-Åke Persson, Fastighetschef Bostäder. Medlemmarna i den nybildade bostadsrättsföreningen är nöjda med ombildningen och ser självklart fördelar med det nuvarande låga ränteläget i sin nya bostadssituation. Samtidigt kan Diligentia realisera värden som inte fullt ut synts i värderingarna, avslutar Sven-Åke.

För ytterligare information, kontakta
Sven-Åke Persson, Fastighetschef Bostäder, 08-7882739.
Frederik Henry, Transaktioner, 08-7881236.