2008-05-12

Diligentia säljer bostäder i Täby

Diligentia har träffat avtal om att sälja samtliga aktier i AB Täbyhus till Akelius Fastigheter AB.

Köpeskillingen för aktierna baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 2,3 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet omfattar 2 300 lägenheter med en total uthyrningsbar area om 162 500 kvm.

Akelius tillträder Täbyhus den 30 juni 2008.

Sven-Åke Persson
Fastighetschef Bostäder