2009-01-30

Diligentia säljer fastighet i Kista

Diligentia säljer tomträtten Knarrarnäs 3 i Kista, till Klövern för 89 miljoner kronor.

- Diligentia renodlar härmed sitt fastighetsinnehav genom att sälja den enda tomrätten i Kista-området. Detta ligger helt i linje med Diligentias säljstrategi, säger Markus Pfister, fastighetschef Kontor Stockholm.

Fastigheten omfattar 7 100 kvm, huvudsakligen kontorsyta.

Diligentia frånträder fastigheten den 30 januari 2009.

För information kontakta:
Markus Pfister, fastighetschef Kontor Stockholm
Tel. 08-788 39 88
Frederik Henry, projektledare Transaktioner
Tel. 08-788 12 36