2009-01-23

Diligentia säljer fastighet i Malmö

Fastigheten Brännaren 2 i Malmö såld till Riksbyggen.

Diligentia kontor Malmö säljer fastigheten Brännaren 2 till Riksbyggen. Fastigheten är en exploateringsfastighet som är belägen i centrala delarna av Malmö, med adress Industrigatan 11. Köpeskillingen uppgår till 23,8 Mkr. 
 
Diligentia frånträder fastigheten per den 23 januari.
 
För information kontakta:

Diligentia:

Markus Pfister, fastighetschef Kontor Malmö
Tel 08-788 39 88

Riksbyggen:

Hans Israelsson, byggchef
Tel 040-10 94 43