2007-12-14

Diligentia säljer fastighet på Lidingö

Diligentia har idag tecknat avtal med JM som förvärvar fastigheten Lidingö 10:579 inom Dalénumområdet på Lidingö.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 888 mkr. Betalning sker med 150 mkr vid tillträde samt med återstående del i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft.

Dalénumområdet på Lidingö, där AGA tidigare hade sina fabriker, är planerat för upp till 1000 bostäder och minst lika många arbetsplatser. Fastigheten Lidingö 10:579 omfattar cirka 60% av området.

För mer information kontakta:
Markus Pfister
Fastighetschef Diligentia
08-788 39 88